Sản phẩm
Cà phê hạt rang

Cà phê hạt rang

Những chuyên gia của Godere, bằng kinh nghiệm kết hợp với hệ thống máy móc hiện đại, sản xuất ra những hạt cà...

Cà phê bột

Cà phê bột

Cà phê sau khi rang xay sẽ được giữ nguyên hoặc phối trộn giữa Arabica và Robusta theo tỉ lệ nhất định để...

Cà phê túi lọc

Cà phê túi lọc

Dòng sản phẩm cà phê túi lọc với các hạt cà phê Robusta, Arabica được rang và phối trộn để cho ra hương...

Cà phê nhân

Cà phê nhân

Bằng việc quy hoạch vùng nguyên liệu đặc trưng cho giống cà phê Robusta tại khu vực Đắk Nia, Đắk Nông, tất cả...