Banner

Showroom Godere Đắk Nông

Cơ sở chính thức của Godere Coffee Roaster

- 46 Quang Trung, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông


- 139 Quang Trung, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông 
- Lô M8, The Peak Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 
- 100 Đào Duy Từ, Phường Nghĩa Thành, Thành Phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông